Pretraživanje
Poslovnice:

AMCRO TEHNIKA d.o.o.

radno vrijeme: 8-16h subotom: 8-12h

BESPLATNI INFO TELEFON

0800 444 200

Prodajni salon i skladište
Pere Devčića 61
10290 Zaprešić
T. +385 (0)1 3314 207
   +385 (0)1 2992 629
   +385 (0)1 2987 435
F. +385 (0)1 3399 322

e-mail:
info@amcro-tehnika.hr


LOKACIJA (klikni na kartu):

GAROG Serija DK


 • potreban minimalni prostor sa strane otvora za ugradnju motora:
  širina motora je manja od 100 mm (preporuča se širina špalete min 300 mm)
 • okretni moment 70 ili 90 Nm; broj okretaja motora 22 ili 30 okr/min
 • motori opremljeni sa kontrolnom pločom (NEC- STS) i graničnicima donjeg i gornjeg položaja vrata
 • mogućnost dodatnih graničnika sa tvornički ugrađenim konektorima (NE)
 • odvojivi priključci za kablove – rasploživi tvornički pripremljeni setovi el. kablova
 • konektori za el. kablove
 • motori raspoloživi sa okretnom podiznom ručicom, užetom za deblokadu ili lančanikom za podizanje vrata u slučaju nestanka el. energije
 • prikladni za sve tipove vrata sa oprugom za uravnoteženje
 • verzije motora:
  sa lančanikom (NKU)
  sa okretnom podiznom ručicom (NHK)
  sa užetom za deblokadu (DKS)
Sa ugrađenom kontrolnom pločom motora STS

 • tvornički ugrađena na glavu motora
 • spojena s glavom motora i graničnicima
 • napajanje 24 V
 • konektori za el. kablove
 • tipke na kontrolnoj ploči omogućavaju podešavanje graničnika i probnog rada motora
 • mogućnost odabira pokretanja motora – impulsno ili
  s konstantnim pritiskom tipke na zidnom prekidaču
 • dijagnostičke LED diode (opcija)
Sa zupčastim graničnicima NE ili NEC

 • zupčasti graničnik sa grubim i finim podešavanjem
 • sigurnosni prekidač sa zasebnim podešavanjem
 • dva pomoćna graničnika
 • NEC verzija motora: sa konektorom za STS kontrolnu ploču
 • broj okretaja graničnika: 32
DK…NKU
s lančanikom

Za sekcijska i rolo vrata

Pomoću lančanika pričvršćenog na glavu motora, vrata se mogu brzo i lako podići sa razine poda u slučaju nestanka el. energije.
Kod potezanja lanca lančanika, automatski se isključuje napajanje motora, a pogon se prebacuje na podizanje lančanikom.
Noseći ležajevi lančanika omogućavaju horizontalnu ili vertikalnu ugradnju motora.
Standardna dužina lanca dovoljna je za ugradnju motora na maksimalnu visinu od 4 m.

DK…NHK
s okretnom ručicom

Za sekcijska i rolo vrata

Djelotvoran sistem za deblokadu motora je kratka okretna podizna ručica.
Nakon okretanja crvene poluge, sigurnosni prekidač automatski isključuje napajanje motora, a pomoću okretne ručice se vrata lako podižu ručno.
Sve dok je okretna ručica u funkciji, motor nema napajanja.

DKS
s užetom za deblokadu

Za sekcijska vrata

Uže za deblokadu motora spojeno na mjenjačku kutiju, omogućava brzo ručno podizanje uravnoteženih vrata. Potezanjem užeta za oslobađanje motora, deblokira se mjenjačka kutija i automatski isključuje napajanje motora. Deblokada motora ne mijenja podešenost graničnika. Ponovno uključenje pogona motora je moguće u bilo kojem položaju. Standardna dužina užeta dovoljna je za ugradnju motora na maksimalnu visinu od 4 m.
Vrata moraju obavezno biti opremljena sigurnosnom kočnicom za opruge

IZBOR MODELA MOTORA
Model Tip Tip graničnika Okr. moment (Nm) Broj okretaja Način ručnog podizanja
DK70/30A1A DK NE 70 30 NKH – okretna ručica
DK70/30A2B DK NEC-STS 70 30 NKH – okretna ručica
DK70/30B1A DK NE 70 30 NKU – lančanik
DK70/30B2B DK NEC-STS 70 30 NKU – lančanik
DK90/22A1A DK NE 90 22 NKH – okretna ručica
DK90/22A2B DK NEC-STS 90 22 NKH – okretna ručica
DK90/22B1A DK NE 90 22 NKU – lančanik
DK90/22B2B DK NEC-STS 90 22 NKU – lančanik
DKS90/22S1B DK NE 90 22 DKS – uže za deblokadu
DKS90/22S2B DK NEC-STS 90 22 DKS – uže za deblokadu
TEHNIČKI PODACI
DK(S) 70/30 DK(S) 90/22
Snaga motora P (kW) 0.37 0.37
Okretni moment M (Nm) 70 90
Broj okretaja motora n2 (RPM) 30 22
Nazivni napon U (V) 3 x 400 3x 400
Jakost struje I (A) 1.5 / 2.6 1.5 / 2.6
Maksimalno opterećenje S3 (%) 60 60
Stupanj zaštite IP 54 54
Promjer pogonske šipke D (mm) 25.4 25.4
Težina motora  DK NHK G (kg) 10 10
DK NKU G (kg) 12 12
DKS G (kg) 11 11
DODATNA OPREMA
G-E719 nosač motora s vijcima za ugradnju, galvanizirani čelik
G-1315 indirektni prijenos za DK seriju motora, redukcija 1:1
G-HK4 dodatni lanac za lančanik, za motore ugrađene na visini većoj od 4m (za NKU)
G-E1111 okretna podizna ručica s okretnim zglobom, duža
G-DI3 nadžbukni zidni prekidač, otv./stop/zatv.
G-DS4 nadžbukni zidni prekidač s bravom za kontrolu pristupa, otv./stop/zatv., 3 ključa
G-DSH1 nadžbukna kontakt brava, otv./stop, 3 ključa
G-DSH2 nadžbukna kontakt brava, otv./stop/zatv, 3 ključa
G-DSHU1 podžbukna kontakt brava, otv./stop, 3 ključa
G-DSHU2 podžbukna kontakt brava, otv./stop/zatv, 3 ključa
G-DP1 nadžbukni sigurnosni prekidač za opasnost
100263 nadžbukni infracrveni sigurnosni senzori
600053 sigurnosna kontakt brtva
600077 C-profil za sigurnosnu kontakt brtvu
600060 komplet za ugradnju sigurnosne kontakt brtve
G-AC1001 spiralni kabel za sigurnosnu kontakt brtvu
G-AC1103 razvodna kutija za sigurnosnu kontakt brtvu
10263
nadžbukni infracrveni
sigurnosni senzori
600060
komplet za ugradnju
sigurnosne kontakt brtve
600053
sigurnosna kontakt brtva
600077
C-profil za sigurnosnu
kontakt brtvu
G-E719
nosač motora
G-1315
indirektni prijenos
G-DI3
nadžbukni zidni prekidač
G-DSH1
nadžbukna kontakt brava

Comments are closed.